آخرین اخبار

13. اسفند 1395 - 15:37   |   کد مطلب: 294721
گفتار و اعمال متناقض دولت در رابطه با حمایت از قشر ضعیف جامعه در گفتار و حمایت از حقوق های نجومی در عمل!!!

به گزارش کرند کرد، 

دیدگاه شما