آخرین اخبار

14. آذر 1395 - 23:03   |   کد مطلب: 294243
کرندکرد:اتفاقات و سوانح تلخ زمستان قبل را مرور کنیم.

یادداشت سردبیر؛

با توجه به شروع فصل بارش وتبعات ناشی از آن نظیر سیلابی شدن مسیرها ونشست خیابان هایی که بدرستی عملیات لکه گیری یا روکش آسفالت آن انجام نشده باشد اگر اقدامات وتجهیزات لازم مهیای این امور نباشد قطعا بیش از همه شهروندان ومردم زیان می بینندو ممکن است حوادث و سوانحی رخ دهد که خوشایند هیچ یک از مسئولین شهرستانی وفرا شهرستانی نخواهد بود.

متاسفانه در زمستان گذشته نشست خیابان های مسیر اصلی شهر به کرات حادثه ساز بود وسرعت گیر های غیر استاندارد و نامعلوم و...عامل وقوع تصادفاتی شدند.

از مدیریت شهری جدید و خدوم دالاهو انتظار می رود تا با برگزاری جلسات ویژه و طرح مصوبات لازم تمام ادارات و دوایر مربوطه خصوصا شهرداری و آتش نشانی را مجهز و ملزم به ارایه خدمات مطلوب و درخور به شهروندان نماید.

گلایه های مردمی و مالکان خودروهای عمومی در بارش اخیر نسبت به پاکسازی بموقع وهدایت مسیر های سیلابی شده به نحو احسن و نیز وضعیت نامطلوب راه های شهرک مشاغل آلاینده و ورودی غیر استاندارد شهرکرند غرب که شدیدا نیازمند اصلاح هنسی می باشد را نیز نزد فرماندار مردمی و تلاشگر دالاهو می بریم...

 

دیدگاه شما