انتخاب رئیس هیئت اسکواش خراسان‌جنوبی

سید علی اصغر طهماسبی برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت اسکواش خراسان‌جنوبی انتخاب شد.

انتخاب رئیس هیئت اسکواش خراسان‌جنوبی

به گزارش شهرستان دالاهو از بیرجند، مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت اسکواش خراسان‌جنوبی امروز با حضور نایب رئیس فدراسیون، مدیر کل ورزش و جوانان و رئیس مجمع، مسوول پیگیری حوزه معاونت توسعه امور ورزش، رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای استان و ۱۳ نفر از اعضا و حضور یک کاندید برگزار شد. در پایان و پس از رای گیری علی اصغر طهماسبی پاشا، با کسب ۱۰۰ درصد آرای اعضای مجمع برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت اسکواش خراسان‌جنوبی انتخاب شد. همچنین منصوره خراشادی‌زاده به عنوان نایب رئیس، هانیه گل‌کاری خزانه دار، محمد کمالی، مسعود محمودی و ام البنین عنایتی به عنوان اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند. در این مجمع با معرفی اداره کل و ورزش و جوانان خراسان‌جنوبی و همچنین رای اعضای مجمع، سید سعید شمس آبادی به عنوان بازرس قانونی هیئت ورزش های همگانی استان انتخاب شد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید