ببینید | تمجید متفاوت فرمانده نیروی دریایی برزیل از نیروی دریایی ارتش ایران: شما هم شجاع هستید هم دیوانه!

فرمانده منطقه ای نیروی دریایی برزیل خطاب به فرمانده ناوشکن نیروی دریایی ارتش ایران گفت: شما (ایرانی ها)هم شجاع هستید هم دیوانه این جسارت شما خیلی برای من عجیب است. منبع: بیسیمچی مدیا

ببینید | تمجید متفاوت فرمانده نیروی دریایی برزیل از نیروی دریایی ارتش ایران: شما هم شجاع هستید هم دیوانه!

دیدگاهتان را بنویسید