تأکید قزاقستان بر نقش سازمان‌های منطقه‌ای در توسعه آسیای مرکزی

مدیر مؤسسه مطالعات استراتژیک قزاقستان با تأکید بر نقش سازمان همکاری شانگهای، کشورهای ترک، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: این سازمان‌ها می‌توانند شرایطی را برای آسیای مرکزی ایجاد کنند تا به یک مرکز جدید جذب و تحول تبدیل شود.

تأکید قزاقستان بر نقش سازمان‌های منطقه‌ای در توسعه آسیای مرکزی

به گزارش خبرنگار شهرستان دالاهو در آستانه، «ارکین توکوموف» مدیر موسسه مطالعات استراتژیک قزاقستان در مورد نشست امنیت و همکاری «آسیا در جهان در حال تغییر: دستور کار آینده» گفت: اکنون اهمیت زیادی به اثربخشی قالب‌های آسیای مرکزی + داده شده است. ما معتقدیم که مفهوم “بازی بزرگ” باید متعلق به گذشته باشد و باید مفهوم “منفعت بزرگ” در تقویت همکاری‌های سودمند آینده در نظر گرفته شود. به گفته توکوموف، این مجمع به اهداف خود مبنی بر ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای از طریق تبادل نظر و جستجوی مشترک برای راه حل‌های جدید در مورد مبرم‌ترین مسائل امنیتی در آسیا دست یافت. وی ادامه داد: در این مجمع کارشناسان برجسته از مراکز تحقیقاتی، سیاستمداران و دیپلمات‌های ۲۵ کشور و تعدادی از سازمان‌های معتبر بین المللی حضور داشتند. بحث‌های فکری مثمرثمری صورت گرفت که طی آن روندهای ژئوپلیتیک فعلی مورد توجه قرار گرفت، خطرات، چالش‌ها و تهدیدهای نوظهور شناسایی و همچنین چشم‌اندازهای برای فرصت‌ها مشخص شد. وی اشاره کرد که کارشناسان تلاطم فزاینده در عرصه بین المللی را یادآور شدند که در این زمینه، ظهور آسیا و تقویت نقش کشورهای پیشرو آسیایی در اقتصاد جهانی وجود دارد. همانطور که تجربه جهانی نشان می‌دهد، توسعه موفق دولت بدون ثبات، وحدت جامعه و نوسازی مدیریت دولتی غیرممکن است. این هدف از اصلاحات سیاسی و اقتصادی انجام شده توسط «قاسم جومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان است که به توسعه آستانه کمک می‌کند و به طور کلی به عنوان پایه‌ای مهم برای پیشرفت اجتماعی و تقویت نقش و اقتدار این کشور در آسیای مرکزی و در عرصه بین المللی عمل می‌کند. توکوموف به عنوان یکی از نمونه‌های همکاری منطقه‌ای روابط قزاقستان با کشورهای همسایه و کشورهای واقع در آن سوی دریای خزر برای کار فشرده در امتداد کریدور میانی ذکر کرد. همچنین وی بر نقش سازمان همکاری شانگهای، سازمان کشورهای ترک، بریکس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرد. مدیر موسسه مطالعات استراتژیک قزاقستان گفت: این سازمان‌ها می‌توانند شرایطی را برای آسیای مرکزی ایجاد کنند تا به یک مرکز جدید جذب و تحول تبدیل شود. هماهنگ سازی این سازمان‌های بین المللی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ایجاد یک مشارکت اقتصادی پایدار در سراسر قاره اوراسیا داشته باشد. این می‌تواند نقشه راهی برای گسترش و تقویت روابط تجاری، ترویج همکاری‌های نزدیک‌تر انرژی و محیط زیست، تعمیق همکاری‌های دیجیتال و روابط فرهنگی و بشردوستانه باشد. پایان پیام/ح

دیدگاهتان را بنویسید