تعداد شهداء حادثه تروریستی کرمان به ۹۱ نفر رسید

با شهادت سعید شهنوازی، مجروح ۶۰ ساله، تعداد شهداء حادثه تروریستی کرمان به ۹۱ نفر رسید.

تعداد شهداء حادثه تروریستی کرمان به ۹۱ نفر رسید

به گزارش شهرستان دالاهو از کرمان، با شهادت سعید شهنوازی، مجروح ۶۰ ساله، تعداد شهداء حادثه تروریستی کرمان به ۹۱ نفر رسید. صبح امروز هم طا‌ها شادکام کودک ۸ ساله به جمع شهداء حادثه تروریستی کرمان پیوسته بود. پایان پیام / ۸۰۰۶۵ / ش

دیدگاهتان را بنویسید