خبر جدید سخنگوی دولت درباره جستجو برای یافتن بالگرد سانحه دیده رئیسی

علی بهادری جهرمی در توئیتی نوشت: باتوجه به مختصات محل حادثه و شرایط جوی، تا این لحظه «هیچ» خبر جدیدی درباره رئیس جمهور وجود ندارد.

خبر جدید سخنگوی دولت درباره جستجو برای یافتن بالگرد سانحه دیده رئیسی

به گزارش شهرستان دالاهو، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

شرایط سخت و پیچیده ای را تجربه می کنیم. این حق مردم و رسانه است که در جریان آخرین اخبار حادثه بالگرد رئیس جمهور قرار گیرند اما باتوجه به مختصات محل حادثه و شرایط جوی، تا این لحظه «هیچ» خبر جدیدی وجود ندارد.

تا این لحظه ها، صبر و دعا و اعتماد به گروه های امدادی راهگشاست.

دیدگاهتان را بنویسید