خط و نشان مقام ارشد ارتش برای اسرائیل و آمریکا

معاون اجرایی ارتش گفت: امروز بسیاری از جوانان آمادگی کامل برای مقابله با همه تهدیدات را دارند و در صورت بروز تهدید با قاطعیت به تهدیدات پاسخ خواهند داد.

خط و نشان مقام ارشد ارتش برای اسرائیل و آمریکا

به گزارش شهرستان دالاهو، امیرسرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی ارتش اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس شهدای عزیز درس شجاعت، مردانگی، تحمل در مقابل شرایط سخت، ظلم ستیزی و مبارزه با ظالمین را به ما آموختند و امثال شهید قرنی‌ها در دفاع مقدس کم نبودند.

بنابر روایت ایسنا، معاون اجرایی ارتش گفت: شهید قرنی در دوران شاه از تمام زیبایی‌ها و تعلقات مادی گذشت و یک تنه در مقابل فساد دستگاه طاغوت ایستادگی کرد، به دنبال این ایستادگی بود که از ارتش اخراج و زندانی شد.

دیدگاهتان را بنویسید