دستور موقت کمیته انضباطی و ممنوعیت ورود برخی افراد به ورزشگاه‌ها

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احکامی را در خصوص برخی افراد صادر کرد.

دستور موقت کمیته انضباطی و ممنوعیت ورود برخی افراد به ورزشگاه‌ها

به گزارش شهرستان دالاهو، براساس گزارش مقام‌های رسمی مسابقه بین تیم‌های شهرداری همدان و فجر شهید سپاسی از سری رقابت‌های لیگ دسته اول در هفته سی و یکم که در همدان برگزار شد، از سوی امیر جمشیدیان، مربی و فردین نجفی، بازیکن تیم شهرداری همدان تخلفاتی ثبت شده است. تخلف حادث شده با توجه به نوع آن که عبارت از بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه در خور صدور قرار دستور موقت است، لذا به استناد ماده 100 مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، نامبردگان از ورود به کلیه ورزشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشور محروم هستند و لازم است ظرف مدت 48 ساعت دفاعیات کتبی خود را به کمیته انضباطی ارسال کنند. رای صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است. ضمن اینکه با توجه به ارائه گزارش مقامات رسمی مسابقه تیم های چوکا تالش و شمس آذرقزوین در هفته سی و یکم لیگ دسته اول، تخلف از سوی حیدر عسکری از منتسبین به باشگاه چوکا تالش منعکس شد. لذا به استناد ماده 100 مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، نامبرده از ورود به کلیه ورزشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشور محروم است و لازم است ظرف مدت 48 ساعت دفاعیات کتبی خود را به کمیته انضباطی ارسال کند. رای صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید