ریاست کمیسیون های آموزش، بهداشت، انرژی و کشاورزی به کدام نمایندگان رسید؟

اعضای هیات رئیسه کمیسیون انرژی، کمیسیون آموزش و کمیسیون کشاورزی در اجلاسیه اول مجلس دوازدهم مشخص شدند.

ریاست کمیسیون های آموزش، بهداشت، انرژی و کشاورزی به کدام نمایندگان رسید؟

به گزارش شهرستان دالاهو، بنابر گزارش ایسنا، در جلسه امروز یکشنبه کمیسیون انرژی انتخابات هیات رئیسه کمیسیون برگزار شد و موسی احمدی به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد.

همچنین رمضانعلی سنگدوینی و محمد بهرامی به عنوان نواب رئیس کمیسیون انرژی تعیین شدند.

در این نشست جلیل مختار به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی از سوی اعضای کمیسیون تعیین شد.

دیدگاهتان را بنویسید