ضرورت ارسال پیامبران / تبیین باورهای بنیادین دینی در تربیت دینی – گفتار بیست و چهارم

انسان تنها با عقل خود نمی تواند مسیر درست را برای رشد انتخاب کند. خداوند پیام ها و دستورات خود برای رشد و تعالی انسان ها را از طریق انبیاء به گوش مردم می رساند. حمیدرضا آیت اللهی

ضرورت ارسال پیامبران / تبیین باورهای بنیادین دینی در تربیت دینی - گفتار بیست و چهارم

حمیدرضا آیت اللهی

انسان چون از جانب خداوند دارای اختیار شده است، هم می تواند با انتخاب و اختیار خود رشد کند و بالا رود، و هم می تواند مسیری را انتخاب کند که در نهایت به پستی برسد. اما ضرورت دارد خداوند ابزاری برای انسان در نظر بگیرد تا بتواند رشد کند و پست نشود. بدین منظور خداوند عقل را برای انسان قرار داده است تا راه رشد و پستی را از هم تمیز دهد. خداوند عقل را برای انسان قرار داده است تا راه رشد و پستی را از هم تمیز دهد.

دیدگاهتان را بنویسید