غزل افشین علا با مطلع «ای خبرنگاران، ای راویان دانایی»

افشین علا شاعر کشورمان به مناسبت روز خبرنگار غزلی را در فضای مجازی خود منتشر کرده است.

غزل افشین علا با مطلع «ای خبرنگاران، ای راویان دانایی»

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات شهرستان دالاهو، افشین علا شاعر کشورمان به مناسبت روز خبرنگار سروده‌ای را منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانیم. خبرنگاران ای خبرنگاران، ای راویان دانایی وارث رسولانید با دم مسیحایی می‌کنید در میدان با یَلان، هماوردی کار لشکری کردید گاه خود به تنهایی هم گهرشناسان را انس با اسامی‌تان هم جریده‌خوانان را با شما هم‌آوایی ای خوشا نگارش‌ها، نقدها، گزارش‌ها اشتیاق عکاسی، شور صفحه آرایی پای حرف‌هاتان تا یک دقیقه بنشینیم برده‌اید ساعت‌ها رنج راه‌پیمایی جوهر حقایق شد جاری از قلم‌هاتان گرچه می‌کند باطل، میل خامه فرسایی مرغ زیرکید آری بر شما همین زیبد در رهایی استغنا در قفس، شکیبایی ملت از شما خرسند در رسانه‌ها هرچند سخت می‌توان گفتن حرف حق به شیوایی پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید