نیجر صادرات اورانیوم و طلا به فرانسه را تعلیق کرد

دولت انتقالی نیجر صادرات اورانیوم و طلا به فرانسه را در پی کودتا و اعتراضات گسترده ضدغربی در این کشور به تعلیق درآورد.

نیجر صادرات اورانیوم و طلا به فرانسه را تعلیق کرد

‌‌‌‌‌‌‌‌به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل شهرستان دالاهو به نقل از عرب آبزرور، دولت جمهوری نیجر پس از یک کودتا و اعتراضات ضدغربی در حمایت از این کودتا صادرات طلا و اورانیوم به فرانسه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به حالت تعلیق درآورده است. فرانسه کودتا در نیجر علیه یک دولت غرب‌گرا را محکوم کرده و پس از آن مردم این کشور در حمایت از کودتای مذکور به خیابان‌ها آمدند و پرچم فرانسه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آتش زدند. تظاهرکنندگان اعلام کرده‌اند که ما ذخایر اورانیوم، الماس، طلا و نفت داریم، چرا شبیه برده‌ها زندگی می‌کنیم؟ ما نیازی نداریم که فرانسه امنیت ما را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تامین کند. در عین حال در این تظاهرات، مردم نیجر پرچم فرانسه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آتش زده و شعار مرگ بر فرانسه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سر دادند.

مرزهای نیجر با تمام کشورهای همسایه بسته شده و البته جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به خاطر کودتای مذکور تحریم‌هایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علیه نیجر اعمال کرده و آسمان این کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرواز ممنوع اعلام کره است. اخیرا فرمانده گارد رئیس جمهوری نیجر به نام عبدالرحمان تیچیانی، با کنار زدن رئیس جمهور این کشور، دست به کودتا زد و خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رئیس دولت انتقالی معرفی کرده است. پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دیدگاهتان را بنویسید