25 نفر اراذل و اوباش در بهارستان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از اجرای طرح محله محور خبرداد و گفت: با اجرای این طرح ۲۵ نفر اراذل و اوباش دستگیر شدند.

25 نفر اراذل و اوباش در بهارستان دستگیر شدند

به گزارش شهرستان دالاهو از تهران، سرهنگ عسکری نیا فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان با اشاره به اجرای طرح ضربتی مقابله با اراذل و اوباش در این شهرستان، اظهار کرد: طرح امنیت امحله محور با رویکرد تامین آسایش و آرامش عمومی در محله های جرم خیز بهارستان با هماهنگی مرجع قضائی اجرا و اوباش مطرح که به صورت سازمان یافته به شرارت می پرداختند، شناسایی شدند. وی ادامه داد: این طرح با مشارکت رده های مختلف انتظامی به اجرا در آمد ،۲۵ نفر از اراذل و اوباش معروف شهرستان بهارستان در این طرح دستگیر و تعداد ۲۵ قبضه سلاح سرد نیز از آنان کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان با اشاره به اینکه متهمان جرائمی از قبیل شرارت، تخریب اموال عمومی، ایجاد مزاحمت، استفاده از سلاح سرد، نگهداری و توزیع مواد مخدر ،شرکت در نزاع های دسته جمعی و … را در پرونده کیفری خود دارند؛ تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند. سرهنگ عسکری نیا در پایان با بیان اینکه پلیس اجازه هیچ گونه قدرت نمایی به اراذل و اوباش را نخواهد داد، خاطرنشان کرد: با مجرمان، اراذل و اوباش و افرادی که بخواهند در جامعه نظم و امنیت عمومی را مختل کنند برابر قانون و شدت لازم برخورد خواهد شد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید