بایگانی دسته: اخبار اندیشه

مروری بر نظریه های نوسازی، وابستگی و نظام جهانی

آلوین سو با عنایت به تحولات تاریخی و بررسی اندیشه‏‌های نمایندگان شاخص مکاتب نوسازی و وابستگی، این دو نحله را به دو گروه مطالعات سنتی و جدید تقسیم کرده و در نهایت پنج دیدگاه عمده پیرامون روند توسعه در جهان را فراروی مخاطبان خویش قرار می‌‏دهد.

مروری بر نظریه های نوسازی، وابستگی و نظام جهانی

ادامه خواندن مروری بر نظریه های نوسازی، وابستگی و نظام جهانی

با ۲۱ میلیون نفر بی سواد دمکراسی حاکم می شود؟

میزان پیشرفت دموکراسی تابعی از میزان خوانایی و نویسایی مردم هر جامعه است. در کتابم "الفبای زندگی"(۱۴۰۳) همین قصه را درباره بحران دموکراسی در ایران شرح داده ام. می دانم باسواد کردن ۲۱ میلیون نفر جمعیت بی سواد کنونی کار ساده ای نیست. سخت تر از آن میلیون ها نفری هستند که دیپلم و حتی مدرک دانشگاهی دارند اما خوانا و نویسا نیستند.

با ۲۱ میلیون نفر بی سواد دمکراسی حاکم می شود؟

ادامه خواندن با ۲۱ میلیون نفر بی سواد دمکراسی حاکم می شود؟

کسانی که می خواهند گاو اردک بزاید

در کمیسیون صنایع و معادن و نفت مجلس اول، تنها روحانی کمیسیون گفت که طلبه‌ای دستگاهی اختراع کرده است که وقتی راه می‌افتد، بدون سوخت بلاتوقف برق تولید می‌کند؛ با آن اختراع می‌توان تمام روستاها را برق داد. مهندسان کمیسیون به اتفاق گفتند که این مخالف قانون بقای انرژی و نشدنی است. آن روحانی نمی‌توانست نشدنی بودن آن به اصطلاح اختراع کذایی را باور کند، گفت: چرا چنین علیه یک طلبه‌ی مخترع که اختراع‌اش خیر می رساند، مخالفت می‌کنید؟

کسانی که می خواهند گاو اردک بزاید

ادامه خواندن کسانی که می خواهند گاو اردک بزاید

مهمترین مانع ساختاری دست یافتن کشورهای فقیر به حکمرانی خوب / چرا الگوی «حکمرانی خوب» برای کشورهای در حال توسعه مناسب نیست؟

شواهد تاریخی این استدلال را که کشورهای فقیر به‌وسیله بهبود قابل‌توجه در معیارهای حکمرانی خوب به رشد سریع دست یافتند، حمایت نمی‌کند. این موضوع اساس تمایز دو الگوی کلی حکمرانی است: «حکمرانی بازارمحور» (حکمرانی خوب) که بر کارآمدی کلی بازار و اجرای قراردادها متمرکز است و «حکمرانی رشدافزا» یا توسعه‌گرا که بر رفع شکست‌های بازار مشخصی متمرکز است. بازارها با فراهم کردن فرصت‌های تجاری برای یک اقتصاد در حال رشد ضروری هستند.

مهمترین مانع ساختاری دست یافتن کشورهای فقیر به حکمرانی خوب / چرا الگوی «حکمرانی خوب» برای کشورهای در حال توسعه مناسب نیست؟

ادامه خواندن مهمترین مانع ساختاری دست یافتن کشورهای فقیر به حکمرانی خوب / چرا الگوی «حکمرانی خوب» برای کشورهای در حال توسعه مناسب نیست؟