بایگانی دسته: تعلیم و تربیت

هوش مصنوعی و مسئله توزیع مسئولیت/ بخش اول: کنترل اولین شرط مسئولیت‌پذیری

هوش مصنوعی در حوزه های مختلفی باعث انجام خودکار بسیاری از کارها شده و این روند در حال گسترش است. یکی از مهمترین پرسش ها که در حوزه های مطالعات اخلاقی و حقوقی هوش مصنوعی مطرح می شود، این است که مسئول خطاهای سرزده از این سیستم های هوشمند کیست؟

هوش مصنوعی و مسئله توزیع مسئولیت/ بخش اول: کنترل اولین شرط مسئولیت‌پذیری

ادامه خواندن هوش مصنوعی و مسئله توزیع مسئولیت/ بخش اول: کنترل اولین شرط مسئولیت‌پذیری