بایگانی دسته: دانشگاه

مدت مجاز سنوات تحصیل دانشجویان بورسیه ایرانی و سوری بررسی شد

مدت مجاز سنوات تحصیل دانشجویان بورسیه دو طرف ایرانی و سوری در دانشگاه‌های طرف مقابل در دیدار رئیس سازمان امور دانشجویان با قائم مقام وزیر تعالیم عالی سوریه بررسی شد.

مدت مجاز سنوات تحصیل دانشجویان بورسیه ایرانی و سوری بررسی شد

ادامه خواندن مدت مجاز سنوات تحصیل دانشجویان بورسیه ایرانی و سوری بررسی شد