بایگانی دسته: زندگی

جمعه ساعت 1:20 دقیقه به وقت جان ­فدا

هر جمعه همین ساعت، یاد حاجی می­‌کند و دل های دیگر را هم به او متوجه. حالا دو سال است که او بر سر این عهد مانده است. می‌‌گوید: «یک بار تصویری از حاجی گذاشته بودم که دستش را به سمت دوربین دراز کرده بود و لبخند بانمکی داشت. بعدتر یکی از اعضای کانال به من پیام داد؛ در شرایط خیلی سختی بوده و در اوج ناامیدی، که این تصویر را می‌بیند. احساس کرده بود حاج قاسم دستش را دراز کرده تا دست او را بگیرد. حال عجیبی پیدا کرده بود. دستی حمایتگر آمده بود در زندگی اش».

جمعه ساعت  1:20  دقیقه به وقت جان ­فدا

ادامه خواندن جمعه ساعت 1:20 دقیقه به وقت جان ­فدا