بایگانی دسته: لرستان

پزشک لرستانی که ۲۴ سال است نیازمندان را رایگان ویزیت می‌کند

وقتی لبخند رضایت را روی لبان این آدم‌ها دیدم گویی که تمام دنیا را به من داده بودند، تصور کنید وقتی یک کاری انجام می‌دهی و رضایت طرف را می‌بینی وجدانت آرامش پیدا می‌کند و احساس خوبی در تو ایجاد می‌شود. یک چیزی که دلم می‌خواهد بگویم و با فکر کردن به آن بعض می‌کنم، محبت این خانواده‌های روستایی است.

پزشک لرستانی که ۲۴ سال است نیازمندان را رایگان ویزیت می‌کند

ادامه خواندن پزشک لرستانی که ۲۴ سال است نیازمندان را رایگان ویزیت می‌کند