بایگانی دسته: یادداشت

آقای لاوروف خطای شما بوی خیانت می‌دهد!

آقای لاوروف از اسناد فراوانی که بر حاکمیت قطعی و بلا منازع ایران بر جزایر سه‌گانه حکایت می‌کند، با خبر است، لذا کمترین انتظار از دستگاه دیپلماسی کشورمان آن است که از دولت روسیه بخواهد رسماً و علناً از اقدامی که علیه تمامیت ارضی ایران اسلامی انجام داده است پوزش بخواهد و با توجه به اسناد غیر‌قابل انکار موجود، بر حاکمیت ایران بر سه جزیره یاد شده تأکید کند.

آقای لاوروف خطای شما بوی خیانت می‌دهد!

ادامه خواندن آقای لاوروف خطای شما بوی خیانت می‌دهد!

چگونه از ۹ دی ۸۸ به۱۳ آبان ۱۴۰۱ رسیدیم؟

۱۳ آبان ۱۴۰۱ در روزشمار انقلاب ماندگار شد، از آن روز تاکنون، فتنه شناختی به سراشیبی خاموشی افتاد. قاطبه مردم به این آگاهی رسیدند که خود قلم به دست گرفته و به صحنه بیایند. زمین بازی را یافتند، مردم فهمیدند برای شکست دشمن باید شعار مرگ بر آمریکا را به شعور مرگ بر آمریکا تبدیل کنند.

چگونه از ۹ دی ۸۸ به۱۳ آبان ۱۴۰۱ رسیدیم؟

ادامه خواندن چگونه از ۹ دی ۸۸ به۱۳ آبان ۱۴۰۱ رسیدیم؟